Werken in/met verontreinigde grond & astbestherkenning – 1 dag


Evenementgegevens


De cursus ‘Werken in en met verontreinigde grond & astbestherkenning’ vindt plaats op zaterdag 24 oktober van 08.00u tot 16.00u te Nispen (gemeente Roosendaal), met aansluitend het examen.
Deze dag is inclusief lunch, koffie en thee.

De onderwerpen Werken in en met Verontreinigde Grond (OPM):
– richtlijn CROW 400
– terreinherkenning
– in de grond roeren en signalen opvangen van mogelijke vervuiling
– herkennen van de soorten verontreiniging
– minimaliseren van risico’s
– voorkomen van gezondheidsproblemen (grondcontact/inademen)
– wat te doen bij verontreinigde grond?
– wat is de invloed van verontreinigde grond op leidingmaterialen/buisverbindingen
– soorten filters, filterregistratie met – filterregistratieformulieren machineaanpassingen
– persoonlijke beschermingsmiddelen
– giftige en vlambare stoffen

De onderwerpen Asbestherkenning:
– eigenschappen/gezondheid van asbest (effect van roken) producten en materialen die asbest bevatten
– handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest
– belang preventief onderzoek
– werkwijze, controles en beschermingsmiddelen
– keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur noodprocedures
– ontsmettingsprocedures
– veilig verwijderen van afvalstoffen
– eisen inzake medisch toezicht.

Deze cursus is helaas niet mogelijk met code 95.

Zie hieronder de prijs voor de cursus ‘Werken in en met verontreinigde grond & astbestherkenning’
De prijs voor deze cursus bedraagt:
€ 225,- excl. p.p. zonder code 95

▪ Contact
Tel: 0165-506126
E-mail: info@rmadvies.com