De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven met aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Het gaat om energiebesparing, het efficient gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel is om bedrijven en leveranciers bewust te maken van hun CO2-uitstoot en mogelijkheden opzoeken om de uitstoot terug te dringen. De ladder motiveert om de maatregelen uit te voeren en de kennis transparant te delen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden.

De prestatieladder heeft twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste de maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie. Ten tweede minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften. De ladder creërt ruimte voor creativiteit en vernieuwing van het bedrijf en of product. Bedrijven die zich certificeren voor de CO2-ladder zullen onmiddelijk zien dat deze investering zorgt voor lagere energiekosten, materiaalbesparing en inovatiewinst.

De ladder streeft naar duurzaamheid bij bedrijven. Het uitgangspung is dat alle inspanningen worden beloond. Bedrijven met een hoge score op de lader krijgen voordeel in het aanbestedingsproces in de vorm van een –fictive- korting op de inschrijfprijs.

Wilt u meer informatie over begeleiding bij het behalen van een certificering voor de CO2-ladder?

▪ Contact
Tel: 0165-506126
E-mail: info@rmadvies.com