Cursus Shovel, ofwel Wiellaadschop door RM Advies & Training B.V.

▪ Inleiding cursus shovel
In deze cursus worden onderwerpen behandeld die staan omschreven in de ARBOWET Al-14 en Al-17, die met een verantwoorde en veilige uitoefening van het beroep te maken hebben en die de vakbekwame shovel-/wiellaadschopmachinist dient te weten. In deze cursus worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig gebruik van de shovel, die wordt toegepast bij het transporteren en opslaan van stoffen en goederen binnen het bedrijf en de daarbij behorende terreinen.

▪ Inhoud cursus Shovel
Het doel van de training is het bijbrengen van basisvaardigheden voor het veilig werken met de Shovel. De training is verdeeld in theorielessen en praktijklessen. Het is geheel gericht op de beroepspraktijk. Tijdens de trainingen wordt er geoefend in praktijksituaties. De theorielessen dienen ter ondersteuning van de praktijkoefeningen.

Tijdens de theorielessen worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
– Arbeidsomstandigheden en wettelijke eisen
– Veiligheid en de omgeving
– Kennis en gebruik van materiaal

Tijdens de praktijklessen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
– Bediening
– Controle en onderhoud
– Uitrustingsstukken

▪ Kosten van de cursus Shovel
De prijs van de cursus Shovel is aan te vragen via 0165-506126 of info@rmadvies.com
Neem voor groepen contact op met RM Advies & Training.

Na het succesvol behalen van de cursus ontvangt de deelnemer een Shovel/Wiellaadschop Certificaat en een pasje (creditcard formaat).

▪ Lesmateriaal
Tijdens de cursus wordt er aan de theorie gewerkt en worden er verschillende vragen gesteld. Ook wordt er een praktijkopdracht uitgevoerd.

▪ Komende cursussen Shovel
Avonden zijn inclusief koffie en thee.
Hele dagen zijn inclusief koffie, thee en lunch.

Het is mogelijk om een cursus bij u op locatie te geven. Neem hiervoor contact met ons op.

Op dit moment is er geen datum voor deze cursus gepland. Bij interesse is dit wel mogelijk. Neem hiervoor contact op met RM Advies & Training 0165-506126 of info@rmadvies.com.

▪ Is de cursus Shovel verplicht?
De werkgever is verplicht om personen, die werken met gevaarlijke werktuigen, waaronder een wiellaadschop/shovel, voldoende instructie te geven om veilig te kunnen werken.

▪ Hoelang is de cursus Shovel geldig?
Het certificaat van de cursus Shovel/Wiellaadschop is 5 jaar geldig. Na het succesvol behalen van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat en een pasje (creditcard formaat).

▪ Contact
Tel: 0165-506126
E-mail: info@rmadvies.com