Het inhuren van deskundige medewerkers voor een bepaalde periode heeft zo z’n voordelen:

– U hoeft geen (moeilijke) sollicitatiegesprekken aan te gaan
– U heeft de beschikking over een medewerker met ervaring in het uit te voeren project
– Medewerker heeft back-up vanuit KMO, kan beschikken over bibliotheek
– U kunt rekenen op deskundige begeleiding vanuit KMO
– Bij ziekte e.d. is de voortgang van een project verzekerd, omdat wij zorgen voor vervanging
– Gunstige priresource/kwaliteitverhouding

Hieronder vindt u een (niet-limitatief) overzicht van projecten waarvoor u
deskundig personeel bij ons kunt inhuren.

– Onderhoud en/of omzetting van een arbozorgsysteem/veiligheidssysteem
– Opzetten en uitvoeren van een auditplanning
– Opzetten en uitvoeren van werkinspectieschema
– Opzetten en uitvoeren van een Toolboxplanning
– Voorbereiding en uitvoering van een directiebeoordeling
– Opzetten personeelshandboeken
– Opzetten van een gevaarlijke stoffenboekhouding
– Uitvoering van een (deel)RIE en Plan van Aanpak
– Beoordeling machinerichtlijn
– Uitvoering Bouwprocesbesluit
– Automatiseren van uw arbo- en/of veiligheidszorgsystemen
– Gecertificeerde uitvoerders speciaal hijswerk / speciaal transport

Meer informatie over detachering of onze tarieven?

▪ Contact
Tel: 0165-506126
E-mail: info@rmadvies.com