Cursus BHV Basis door RM Advies & Training B.V.

▪ Betekenis BHV Basis
‘BHV’ staat voor BedrijfsHulpVerlener. Na het behalen van het BHV Basis certificaat moet er elk jaar een BHV Herhalingscursus afgelegd worden. Een BHV’er zorgt voor de veiligheid van medewerkers en klanten in noodgevallen.

▪ Inhoud BHV Basis cursus
Deze cursus wordt aangeboden in 2 dagen of 1 dag E-Learning en 1 dag praktijk. Ook is het mogelijk om de cursus BHV Basis op locatie te verzorgen.

In deze BHV Basis cursus zonder E-Learning komen de volgende onderwerpen aan bod:
Levensreddende handelingen:
• Reanimatie & A&D
• Hoe te handelen bij shock
• Slagaderlijke bloedingen
• Hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen
• Rautek- en ondersteuningsgreep
• Stabiele zijligging

Communicatie, Ontruiming en Brandbestrijding:
• Wettelijke achtergrond BHV
• Ontruimingsaspecten
• Preventie
• Verbranding en blussen (theorie en praktijk) docenten.
• Communicatie bij incidenten
• BHV aspecten bij de opdrachtgever.

De BHV Basis cursus met E-Learning ziet er als volgt uit:
Met deze cursus bereidt de cursist zich (men krijgt per email krijgt een inlogcode) in eigen tempo voor op de èèndaagse praktijkopleiding. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-Learning programma hebben behaald.
De online BHV cursus bestaat uit de volgende modulen:
• Niet-spoedeisende Eerste Hulp
• Spoedeisende Eerste Hulp
• Brandbestrijding
• Ontruiming
Men besteed gemiddeld 6 tot 8 uur aan het doorlopen van het e-learning programma. Het verplichte praktijkgedeelte duurt èèn dag. Tijdens deze praktijkdag wordt zowel een theorie-examen afgelegd voor levensreddende handelingen en brandbestrijding en ook een praktijk competentietoets.

Na het succesvol behalen van de cursus BHV Basis ontvangt de deelnemer een BHV Certificaat en een BHV pasje (creditcard formaat).

▪ Kosten BHV Basis
De prijs voor deze cursus bedraagt:
BHV Basis – mogelijk met code 95
BHV Herhaling – mogelijk met code 95
EHBO Herhaling

Neem hiervoor contact met ons op.
Neem voor groepen ook contact op met RM Advies & Training.

❗– Indien u met deze cursus punten wil behalen voor de Code 95, moet u voor aanvang van de praktijkdag/avond een e-learning EHBO voltooien. Deze e-learning duurt 4 uur en hierna moet u 3 uur praktijk volgen. Dit zijn de eerste uren van een BHV avond/dag. U heeft dan het certificaat chauffeursEHBO.
– Als u het certificaat BHV (met code 95) wil behalen, moet u de bovenstaande e-learning en de hele dag praktijk volgen.
– Mocht u een BHV Basis met code 95 willen doen, krijgt u van ons de e-learnings chauffeursEHBO en Brand.
– Als u aan de BHV Basis zonder code 95 wil deelnemen, krijgt u van ons een e-learning BHV.

▪ Code 95
Met deze cursus is het mogelijk om 7 van de 35 punten voor de Code 95 te behalen.

Als u de volledige code 95 wil halen, moet u 35 punten en een praktijkopdracht behalen. Als u dit voltooid heeft bent u 5 jaar lang beroepschauffeur (C/C1/D/D1). Na die 5 jaar moeten er opnieuw 35 punten behaald worden. Dit mag u al doen in de tijd dat u beroepschauffeur bent.

▪ Komende cursussen BHV Basis
Avonden zijn inclusief koffie en thee.
Hele dagen zijn inclusief koffie, thee en lunch.
Het is mogelijk om een cursus bij u op locatie te geven. Neem hiervoor contact met ons op.

De cursus BHV Basis met e-learning wordt op dezelfde dag of avonden gehouden als de BHV Herhaling. De e-learning wordt voorafgaande de cursusdagen gedaan en zodra deze voltooid is mag er worden deelgenomen aan de praktijkdagen. De eerstkomende cursus hiervoor vindt u aan de rechterkant van uw beeldscherm. Deze worden bijna elke maand ingepland.

Op dit moment is er geen datum voor de cursus BHV Basis zonder e-learning gepland. Bij interesse is dit wel mogelijk. Neem hiervoor contact op met RM Advies & Training via 0165-506126 of info@rmadvies.com

▪ Is BHV verplicht?
Het is per bedrijf verplicht om minimaal 1 BHV’er op de werkvloer te hebben. Het aantal medewerkers dat in bezit moet zijn van een BHV certificaat is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren zijn te vinden in de verplichte RI&E van het bedrijf, ook wel Risico Inventarisatie & Evaluatie genoemd. Als u meer informatie wilt over een RI&E, kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met RM Advies & Training.

▪ Hoelang is het certificaat van BHV Basis geldig?
Het certificaat voor een BHV Basis cursus is per persoon 1 jaar geldig. Hierna zal er elk jaar een cursus BHV Herhaling afgelegd moeten worden.

▪ Verschil BHV en EHBO
Een BHV’er is bekend met EHBO, maar is daarnaast ook opgeleid als het gaat om brand en ontruiming. Wij raden u aan om uw medewerkers op te leiden tot BHV’ers, omdat dit ervoor zorgt dat zij in meerdere situaties kunnen handelen.
Tevens verplicht de Arbowet dat er altijd minimaal 1 persoon aanwezig is in het bedrijf met een BHV certificaat.

▪ Contact
Tel: 0165-506126
E-mail: info@rmadvies.com