De ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De meeste normen zijn productgericht, een aantal zijn gericht op generieke managementsystemen. De bekendste norm is de ISO 9001, die staat voor managementsysteem voor kwaliteit. Kennisintensieve organisaties, zoals onder anderen adviesbureaus, trainings-en opleidingsbedrijven, overheden en ingenieurs is de ISO 9001 aangepast, die beter aansluit op hun diesten. Dit heet het Certiked Model.

Wilt u meer informatie over hoe RM Advies & Training uw bedrijf kan begeleiden bij het behalen van een ISO certificering?

▪ Contact
Tel: 0165-506126
E-mail: info@rmadvies.com