VCA is de Veiligheid (Gezondheid en Milieu VGM) Checklist Aannemers. Deze is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is een breed programma voor bedrijven. Hiermee worden ze getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het VCA-certificaat wordt steeds meer verplicht gesteld door opdrachtgevers.

Dit certificaat is voor bedrijven die werken in een risicovolle omgeving. Daarbij gaat het om constructie-of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en bij installaties. Maar ook andere branches zoals onder anderen werktuigbouwkunde, bouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek en procesbesturing vragen om de VCA-certificatie.

Het VCA-systeem (certificatieschema) bestaat sinds 1994 en voldoet aan de eisen van de Europese normen. VCA is tevens ondergebrcht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). De ontwikkeling van dit schema wordt verzorgd door Het Centraal College van Deskundigen. VCA valt onder de accredatie van de Raad voor Accredatie (RvA).

Meer informatie ontvangen over VCA certificering door RM Advies & Training?

▪ Contact
Tel: 0165-506126
E-mail: info@rmadvies.com